Kan een slimme regio banen creëren?

//Kan een slimme regio banen creëren?

Kan een slimme regio banen creëren?

De wereldbevolking bereikte in 2012 zeven miljard, voorspeld wordt tegen 2024 te groeien tot acht miljard en zal in 2045 negen miljard bereiken. Veel van de groei zal plaatsvinden in armere landen, omdat de vruchtbaarheidscijfers hoog blijven en de levensverwachting toeneemt.

De voorspelde groei in combinatie met technologische veranderingen zullen miljarden mensen in staat stellen om uit de armoede te raken, wat op zijn beurt de vraag naar onze natuurlijke hulpbronnen zal doen toenemen.

Als gevolg daarvan zijn de traditionele benaderingen van rijke landen voor economische ontwikkeling niet langer duurzaam en moeten ze veranderen.

De behoefte aan een nieuwe aanpak wereldwijd lijkt ons misschien ver weg, maar de waarheid is dat we al zijn getroffen, omdat de prijs van alledaagse goederen toeneemt.

De weg vooruit is een uitdaging en vereist nieuw denken om de duurzaamheid van onze planeet, onze steden en onze regio en de ontwikkeling van een rechtvaardiger en meer inclusieve samenleving te garanderen.

Een aantal steden over de hele wereld hebben het concept duurzaamheid omarmd om zich te ontwikkelen als Smart Cities en er zijn vergelijkbare mogelijkheden voor niet-stedelijke gebieden om zich als Smart Regions te ontwikkelen.

Het idee van een slimme regio is erop gericht technologie te gebruiken om gegevens te beheren om de ‘drievoudige bottom line’ van economische, sociale en ecologische waarde te verbeteren.

Het concept heeft zijn commerciële waarde bewezen en wordt gebruikt voor het beheer van steden, openbare gezondheidsstelsels en de particuliere sector.

Vanuit een Smart Planet-perspectief betekent de mate waarin energie, veiligheid, financiën en klimaatverandering ons allen beïnvloeden, dat we anders moeten denken over de planeet en hoe we die moeten beheren.

Vanuit een Smart City-perspectief wordt het beheer van gegevens om beslissingen te nemen en middelen toe te wijzen, net zo belangrijk geacht als traditionele infrastructuur en voorzieningen zoals elektriciteit, water en riolering.

Vanuit een Smart Region-perspectief is het de bedoeling om technologie te gebruiken om gegevens te analyseren, waarde te creëren en een unieke propositie voor de regio te ontwikkelen.

De voordelen van het gebruik van technologie voor het beheren van gegevens zijn vastgelegd in de detailhandel, de industrie, de gezondheidszorg en de publieke sector, omdat ze banen creëren en investeringen aantrekken.

We leven in een nieuwe wereld en er is nieuw denken nodig om van het verleden te leren en een ‘slimme’ toekomst op te bouwen.

DUS, het gebruik van technologie om gegevens te beheren en economische, sociale en ecologische waarde te creëren, wordt een gevestigde discipline en de regio’s die het omarmen zullen gedijen.

Wat denk je?

Kan een slimme regio banen creëren?

http://www.omaghenterprise.co.uk/2013/10/can-a-smart-region-create-jobs/

 

2018-07-08T18:19:54+00:00