Ons project

/Ons project
Ons project 2018-07-08T15:59:40+00:00

Het volume data dat overheden, bedrijven en organisaties beheren, groeit exponentieel; de data-intensieve economische sector groeit met 40% per jaar. Als deze data wordt omgezet in actiegerichte, “smart” data, biedt deze data kansen om productiviteit, innovativiteit en concurrentievermogen te vergroten in Europa.

Hoewel het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Ierland en Nederland leiders zijn in big data op post doctoraal en industrieel niveau, “neemt de vraag toe maar het aanbod kan het niet bijbenen”; een vaststelling die in veel landen heeft geleid tot de vraagstelling of hun onderwijssystemen de benodigde datavaardigheden kunnen aanleren.

De meerderheid van de MBO docenten/trainers zijn het werkveld betreden voordat big data bestond en er is op dit moment geen betrouwbare training om de docenten/trainers van vandaag de dag te helpen bij het verkrijgen van de kennis en vaardigheden die nodig zijn om effectief onderwijs in smart data te geven. Verder zijn managers in het MBO en andere stakeholders niet bewust van de mogelijkheden die smart data biedt om besluitvorming omtrent pedagogiek en onderwerpen van de lessen, en werkgelegenheid en ondernemerschap te verbeteren. In de meeste instituten wordt data meer gebruikt om resultaten achteraf te evalueren in plaats van data voorspellend te gebruiken om van te voren interventies te plannen.

Ons Smart Data, Smart regions project biedt een oplossing voor deze uitdaging door direct de vaardigheden van de beleidsmedewerkers voor de ondernemerschapsprogramma’s op het MBO en de docenten te verbeteren, zodat ze in staat zijn om smart data te begrijpen, te onderwijzen en te implementeren in hun instituten. Bovendien zal het hen ondersteunen in het gebruik van data om de ondernemerschapsontwikkelstrategieën op regionaal niveau aan te passen en te optimaliseren, oftewel om “slimme regio’s” te worden.

our-project